Gün

Saat

Dakika

Saniye
KURULLAR

Sempozyum Eş Başkanları

Prof. Dr. Tuncay Duruöz
Marmara Üniversitesi/İstanbul
FTR AD, Romatoloji BD Başkanı
TRASD İstanbul Şubesi Başkanı

Prof. Dr. Abrar A. Qureshi
Brown Üniversitesi/A.B.D
Dermatoloji AD Başkanı

Sempozyum Genel Sekreteri

Prof. Dr. Nilay Şahin
Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, FTR AD Başkanı

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Özgür Akgül
Celal Bayar Üniversitesi, FTR AD / Romatoloji BD.

Prof. Dr. Kenan Aydoğan
Uludağ Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD Başkanı

Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Prof. Dr. Tuncay Duruöz
Marmara Üniversitesi, FTR AD, Romatoloji BD Başkanı
TRASD İstanbul Şubesi Başkanı

Prof. Dr. Hakan Gündüz
Marmara Üniversitesi, FTR AD ve Algoloji BD Başkanı

Prof. Dr. Aslı Kaptanoğlu
Marmara Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Prof. Dr. Özlem Su Küçük
Bezmialem Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD

Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
Atatürk Üniversitesi, FTR AD, Romatoloji BD Başkanı

Prof. Dr. Abrar A. Qureshi
Brown Üniversitesi, ABD, Dermatoloji AD Başkanı

Prof. Dr. Anthony Reginato
Brown Üniversitesi, ABD, Romatoloji BD

Prof. Dr. Nilay Şahin
Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, FTR AD Başkanı

Doç.Dr. Dilek Bıyık Özkaya
Acıbadem Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Dr. Öğretim Üyesi Canan Şanal Toprak

Bilimsel Kurul
Prof. Dr. Özgür Akgül
Prof. Dr. İlknur Aktaş
Prof.Dr. Şebnem Ataman
Prof. Dr. Kenan Aydoğan
Prof. Dr. Hatice Bodur
Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu
Prof. Dr. Erhan Çapkın
Doç. Dr. Sibel Çağlar
Prof. Dr. Tuncay Duruöz
Prof. Dr. Hakan Gündüz
Prof. Dr. Zafer Günendi
Prof. Dr. Gülcan Gürer
Prof. Dr. Sami Hizmetli
Prof. Dr. Ayhan Kamanlı
Prof. Dr. Aslı Kaptanoğlu
Prof. Dr. Ayşegül Ketenci
Prof. Dr. Afet Akdağ Köse
Prof. Dr. Özlem Su Küçük
Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
Prof. Dr. Kemal Nas
Prof. Dr. Nahide Onsun
Prof.Dr. Kadriye Öneş
Prof. Dr. Mustafa Özdemir
Prof. Dr. Serap Öztürkcan
Prof. Dr. Abrar A. Qureshi
Prof. Dr. Anthony Reginato
Prof. Dr. İlhan Sezer
Prof. Dr. Nilay Şahin
Doç.Dr. Mehmet Melikoğlu
Doç.Dr. Dilek Bıyık Özkaya
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kıvanç Cengiz
Dr. Öğretim Üyesi Canan Şanal Toprak
Uzm. Dr. Tuğba Özsoy