Gün

Saat

Dakika

Saniye
BİLİMSEL PROGRAM
Ana Konular

» Psöriyatik Artrit
» Psoriasis
» Sistemik Lupus Eritematozus
» Kutanöz Lupus
» Behçet Hastalığı
» Dermatomiyozit
» Skleroderma
» Romatoid Artrit
» Vaskülit

Sempozyum Programı
27 Kasım 2020 Cuma
Kurs Salonu
09:00-12:00 Temel Kas İskelet Sistemi Ultrason Kursu
(Orta Düzey) ( Teorik )

Prof. Dr. Nilay Şahin
Doç. Dr. Sibel Çağlar
12:00-12:45 Ara
A Salonu
12:45-13:00 Sempozyum Açılış
Prof. Dr. Tuncay Duruöz
Prof. Dr. Abrar A. Qureshi
Prof. Dr. Şebnem Ataman
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hatice Bodur - Prof. Dr. Kenan Aydoğan
13:00-13:30 Psoriasis - Güncelleme ve Tedavide Yenilikler
Prof. Dr. Mustafa Özdemir
13:30-14:00 Psoriatik Artrit - Güncelleme ve Tedavide Yenilikler
Prof. Dr. Tuncay Duruöz
14:00-14:30 Prosiasis ve Psoriatik Artritin Kombine Tedavisi - Vaka Tartışması
14:30-14:45 Ara
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayhan Kamanlı - Doç.Dr. Mehmet Melikoğlu
14:45-15:15 Skleroderma'da Deri Tutulumu - Güncelleme
Prof. Dr. Abrar A. Qureshi
15:15-15:45 Sistemik Skleroz'da Kas İskelet Sistemi ve Konnektif Doku Tutulumu - Güncelleme
Prof. Dr. Özgür Akgül
15:45-16:15 Skleroderma'nın Kombine Tedavisi - Vaka Tartışması
16:15-17:15 Sözlü Bildiri Oturumu 1 - Romatoloji
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Kadriye Öneş - Prof. Dr. İlknur Aktaş
S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07, S-08, S-09
17:15-18:15 Sözlü Bildiri Oturumu 2 - Romatoloji
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Remzi Çevik - Doç. Dr. H. Fatih Çay
S-10, S-11, S-12, S-13, S-14, S-15, S-16, S-17, S18
Kurs Salonu
17:00-20:00 Teorik Punch Biopsi Kursu (İngilizce)
Prof. Dr. Abrar A. Qureshi
28 Kasım 2020 Cumartesi
A Salonu
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülcan Gürer - Prof. Dr. Ayşegül Ketenci
08:30-08:50 Akılcı İlaç Kullanımının Genel Prensipleri
Uzm. Dr. Tuğba Özsoy
08:50-09:10 Dermatolojide akılcı ilaç kullanımı
Uzm. Dr. Zeynep Topkarcı
09:10-09:30 Romatizmal Hastalıklarda akılcı ilaç kullanımı
Dr. Öğretim Üyesi Canan Şanal Toprak
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Melkem Alkan Melikoğlu - Prof. Dr. Mustafa Özdemir
09:30-10:00 Behçet Hastalığı'nda Deri Tutulumu - Güncelleme
Doç. Dr. Didem Didar Balcı
10:00-10:30 Behçet Hastalığında Kas İskelet Sistemi ve Konnektif Doku Tutulumu - Güncelleme
Prof. Dr. Zafer Günendi
10:30-11:00 Behçet Hastalığı'nın Kombine Tedavisi - Vaka Tartışması
11:00-12:00 Uydu Sempoyumu

METOTREKSAT, yarım asırlık güçlü dost.
Prof. Dr. Tuncay Duruöz

12:00-13:00 Ara
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şebnem Ataman - Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu
13:00-13:30 Romatoid Artrit'te Deri ve Vasküler Tutulum - Güncelleme
Prof. Dr. Özlem Su Küçük
13:30-14:00 Romatoid Artrit'te Kas İskelet Sistemi ve Konnektif Doku Tutulumu - Güncelleme
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kıvanç Cengiz
14:00-14:30 Romatoid Artirit'in Kombine Tedavisi - Vaka Tartışması
14:30-15:30 Uydu Sempoyumu

Romatoid Artritte Kanıta Dayalı Rituximab ve İinfliximab Tedavisi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Tuncay Duruöz

Truxima Klinik Çalışmaları
Prof. Dr İlhan Sezer

Remsima Klinik verileri
Prof. Dr Nilay Şahin

  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özgür Akgül - Prof. Dr. Aslı Kaptanoğlu
15:30-16:00 Dermatomiyozit'te Deri Tutulumu - Güncelleme
Prof. Dr. Kenan Aydoğan
16:00-16:30 Dermatomiyozit'te Kas İskelet Sistemi ve Konnektif Doku Tutulumu - Güncelleme
Prof. Dr. Anthony M. Reginato
16:30-17:00 Dermatomyozit'in Kombine Tedavisi - Vaka Tartışması
17:00 - 18:00 Sözlü Bildiri Oturumu 3 - Dermatoloji
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nilay Şahin - Doç. Dr. Dilek Bıyık Özkaya
S-19, S-20, S-21, S-22, S-23, S-24, S-25, S-26, S-27
18:00 - 19:10 Sözlü Bildiri Oturumu 4 - Romatoloji & Dermatoloji
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zafer Günendi - Prof. Dr. Erhan Çapkın
S-28, S-29, S-30, S-31, S-32, S-33, S-34, S-35, S-36, S-37
Kurs Salonu
17:45-20:45 Teorik Kapilleroskopi Kursu
Prof. Dr. Sami Hizmetli
29 Kasım 2020 Pazar
A Salonu
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sami Hizmetli - Prof. Dr. Özlem Su Küçük
09:30-10:00 Kutanöz Lupus - Güncelleme
Prof. Dr. Serap Öztürkcan
10:00-10:30 Sistemik Lupus Eritematozis - Güncelleme
Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
10:30-11:00 Kutanöz Lupus ve Sistemik Lupus Eritematozis'in Kombine Tedavisi - Vaka Tartışması
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tuncay Duruöz - Prof. Dr. Serap Öztürkcan
11:00-11:45 Uzmanına Danış : Deri Hastalıklarında Topikal ve Adjuvan Tedavide Pratik İpuçları
Prof. Dr. Abrar A. Qureshi
11:45-12:30 Uzmanına Danış : Romatolojik Hastalıkların Adjuvan Tedavisinde Pratik İpuçları
Prof. Dr. Anthony M. Reginato
12:30-13:00 Ara
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlhan Sezer - Prof. Dr. Hakan Gündüz
13:00-14:00 İmmunsupresif Tedavisi Alan Hastalarda Uzun Dönem Takip : Profilaksi, Moniterizasyon ve İmmunizasyon ( Dermotoloji ve Romatoloji)
Prof. Dr. Abrar A. Qureshi, Prof. Dr. Tuncay Duruöz
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kemal Nas - Prof. Dr. Nahide Onsun
14:00-14:30 COVID-19'da Deri Tutulumu
Doç.Dr. Dilek Bıyık Özkaya
14:30-15:00 COVID-19'da Kas İskelet Sistemi ve Konnektif Doku Tutulumu
Prof. Dr. Nilay Şahin
15:00-15:30 Pandemi Döneminde Teletıp/Teledermatoloji Uygulamaları
Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu
15:30 Kapanış - Closing Ceremony
Kurs Salonu
16:00-20:00 Biyoistatistik Kursu
Prof.Dr. Hanefi Özbek